DOPEŁNIENIE NIESZCZĘŚCIA

Dopełnia nieszczęścia ta jeszcze okoliczność, że w Polsce — jak się zdaje — unika się tynkowa­nia domów, a więc zakrywania najbrzydszego za­pewne materiału, jakim jest fabryczna cegła, a także nie stosuje się dopełniania bryły kolo­rem. Porównania, nie z Florydą bynajmniej, lecz na przykład z Rumunią lub Bułgarią, zdają się świadczyć, że przyczyną tego stanu rzeczy nie jest jedynie poziom zamożności. W krajach tych nowe budownictwo wiejskie oraz budownictwo jedno­rodzinne w miastach i wokół miast jest nieboga­te, natomiast w sposób godny pozazdroszczenia foremne. Ponieważ i tam znaczna część domów stanowi raczej dzieło cieśli i murarzy aniżeli ar­chitektów, nasuwa się myśl o powszechności zmy­słu formy u nich oraz o braku tego zmysłu u nas.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)