DOM

Na obszar, który w naszym doznaniu przedsta­wia się jako „miejsce zamieszkania”, składają się dwa zakresy przestrzenne: przestrzeń publiczna z jej ogólnie dostępnymi lokalami publicznymi, z warsztatami pracy, ulicami — i prywatna prze­strzeń wnętrza mieszkania, chroniona murem, prawem i obyczajem przed obcymi. Te dwa zakresy przestrzenne niepodobne są do siebie pod wieloma względami. Różnice rzeczowe są oczywiste. Odmienność ich treści psychologicz­nej jest również dobrze każdemu znana, nazwijmy ją jednak, gdyż w tych rozważaniach będzie ona istotna. Przestrzeń prywatna w odróżnieniu od publicznej stanowi podstawę ciągłości naszego intymnego życia, chroni indywidualność przed za­gubieniem w zbiorowości, pozwala pielęgnować te więzi międzyludzkie, których nie określają re- guły kariery, przepisy ruchu czy regulamin pracy, które są natomiast najsilniej nasycone uczu­ciami i zaufaniem, a zarazem najbardziej kruche narażone na uszkodzenie.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)