DECYZYJNY UKŁAD

Obejmuje on decyzyjny układ przedmiotowo-pod- miotowy w zakresie celów społecznych oraz sposoby zapewnienia zgodności pomiędzy decyzjami i rzeczywistymi procesami gospodarczymi. Zgodność tę można osiągnąć sposobem ingerencyjnym i automatycznym. Sposób ingerencyjny polega na centralnej regulacji procesów gospodarczych i obejmuje on z reguły planowanie i narzędzia realizacji planu,* a więc określone instrumenty oddziaływania na organizacje gos­podarcze oraz układ pobudzania i zasilania organizacji gospodarczych. Sposób au­tomatyczny polega natomiast na osiąganiu zgodności pomiędzy decyzjami i rzeczy­wistymi zjawiskami gospodarczymi w sposób samoczynny, bez jakiejkolwiek ingeren­cji centralnej. Z uwagi na sposób realizacji celów społecznych ogół systemów gospodarczych można podzielić na systemy ingerowane i automatyczne.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)