CZYNNIK DO UZGODNIENIA

Innym czynnikiem godnym uwzględnienia jest prawdopodobna indywidualizacja korzystania nie tylko z radia (co jest w pewnej mierze faktem już dzisiaj), lecz także z telewizji. Wzbogacenie emisji i specjalizacja programów z jednej strony, obniż­ka cen i miniaturyzacja telewizorów — z drugiej — spowodują najpewniej upowszechnienie się apara­tów osobistych. Dzisiejsze zebrania rodzinne przed telewizorem utrzymałyby się wtedy tylko przy nie­których programach (np. takich, które wymagają dużego ekranu), przy innych ustępując miejsca od­biorowi indywidualnemu, we własnym kącie. Czynnik ten — jako determinanta potrzeb — spo­łecznie biorąc nie jest błahy, gdyż telewizyjna rozrywka, informacja i kształcenie będą zyskiwać na znaczeniu i prawdopodobnie dopełniać szkołę, konkurować z gazetą oraz integrować społeczeń­stwo.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)