CZĘŚĆ POWIERZCHNI WYKRESU

Mogą one niekiedy zajmować tylko część powierzchni wykresu. Przy przerywaniu skal przerywa się również li­nie siatek. Spośród wszystkich linii siatek najważniejszą rolę odgrywają osie układu oraz linie podstawowe. Linią podstawową może być linia wartości średniej albo linia wartości przyjętej za normę, Wyjątkowo na wykresach korelacyjnych mogą w ogóle nie występować żadne linie podstawowe. Sporządzając obraz graficzny jakiegoś zjawiska należy pamiętać o możliwoś­ci powstania u widza lub czytelnika złudzeń optycznych,.które mogą powstać prze­de wszystkim w związku z przyjętymi Jednostkami podziałek na skalach, sposobem wyrysowania siatek, barwą lub zacieniowaniem powierzchni wykresu lub pewnych jego części.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)