CIŚNIENIE WYOBRAŻEŃ

Ciśnienie panujących wyobrażeń było jed­nak takie, że władcze kobiety (jeśli to nie były królowe) ukrywały często swój charakter za mas­ką słodyczy lub czyniły sobie parawan z męża, jemu przypisując swoje własne inicjatywy. Sy­tuację tę eksploatowali często w wieku XIX pisa­rze obyczajowi.W systemie dawnej radykalnej opozycji ról ko­biecych i męskich osobowość kobiety ulegała oka­leczeniu, gdyż reguły społeczne zostawiały jej bardzo ograniczone pole działania i wymagały od niej odpowiednich do tego postaw. Jednakże oso­bowość mężczyzny bywała również naginana. Li­teratura zachowała wiele śladów dramatów, jakie rozgrywały się nie tak rzadko, gdy dorastającego chłopca wdrażano — w trosce o jego przyszłość — do otwartej agresywności, tłumiono zaś w nim takie dyspozycje, jak „miękkie serce” lub „po­budliwą fantazję”.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)