CIĘŻAR MORALNY PRZEMIAN

Tradycyjne obyczaje odpowiadają prestiżowi wyż­szości starszych, toteż współcześnie ulegają one zachwianiu lub są porzucone. Z dawnego rytuału obyczajowego pozostała niewiele znacząca etykie­ta grzecznościowa, bynajmniej zresztą nie zawsze przestrzegana.Bogate kiedyś w warstwach uprzywilejowanych formy, w których dokonywało się wprowadzanie młodych w świat dorosłych, zanikły niemal zu­pełnie. Towarzyska inicjatywa młodzieży jest dzi­siaj jej wewnętrzną sprawą.Stosunki obyczajowe często bywają przedmio­tem interwencji prawa oraz normującego działa­nia rozmaitych organizacji społecznych. Tak na przykład na kształt rodziny, na relację między kobietą i mężczyzną oddziałuje prawo małżeńskie, równouprawnienie polityczne, ekonomiczne i edu­kacyjne kobiet, społeczna lub prawna ingerencja w wychowanie młodzieży etc. 

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)