CAŁOŚĆ BADAŃ

Na całość badań optymalizacyjnych składa się budowa modelu, jego rozwiąza­nie, weryfikacja oraz opracowanie systemu kontroli. Jedną z najistotniejszych części badań optymalizacyjnych jest określenie funkcji celu i warunków brzego­wych. Budowa modelu polega na dokładnym sformułowaniu celu decyzji, rodzaju i warunków działania, dysponowanych środków i wreszcie kryterium oceny wyników działania. Modele odgrywały i odgrywają w nauce ważną rolę. Model odzwierciedla interesujący nas fragment rzeczywistości z pominięciem mniej istotnych elemen­tów tej rzeczywistości. Budując model należy pamiętać o tym, ażeby uwzględniał on wszystkie istotne elementy, które mają wpływ na podejmowaną decyzję.Każdy model składa się z dwóch części:   funkcji celu,  warunków działania (jakie decyzje są dopuszczalne).

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)