BRZEMIENNE SKUTKI ZMIANY

„Chłopiec” i „dziewczyna” wyparli niemal zupełnie narzeczonych. Narzeczeństwo było okre­sem przygotowawczym do małżeństwa, kontrolo­wanym przez starszych. Instytucja „jej chłopca” i „jego dziewczyny” jest wyrazem wyemancypo­wania erotyzmu z dawnych rygorów. Bardziej brzemienne w skutki zmiany zaszły w sferze spraw tak zasadniczych dla życia spo­łecznego, jak przekaz dziedzictwa kultury mło­dym przez starszych, pochodzenie wzorów, wed­ług których dokonuje się przysposobienie młodych do życia „dorosłego”. Czynnikiem o podstawowym znaczeniu jest tutaj niezwykłe w naszej dobie przyspieszenie zmian społecznych, innowacji w organizacji życia, w produkcji, w systemie in­formacji, w nauce.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)