BOHATEROWIE Z PROWINCJI

Balzak nie kochał kapitalistycznego porządku, nienawidził komercjalizmu, godność kojarzył z po­zycją feudalną. Jednakże kochał on centralne po­staci swego cyklu powieściowego: ludzi z natury wrażliwych, a przy tym opanowanych pasją wy­rażenia siebie i ekspansywnych; ludzi, którzy po­stanawiali grać na wielkomiejskiej giełdzie warto­ści, grać o majątek, posady, o sławę artystów, popularność dziennikarzy. Bohaterowie Balzaka mają zazwyczaj gdzieś na prowincji nieskazitel­nych moralnie rodziców, o trudnym losie ludzi niezamożnych. Wobec nich zachowują twarz dziec­ka, które wierzy w dawne ideały. W mieście mają wiele twarzy na użytek różnych sytuacji: wobec ludzi możnych, wobec zaufanych, wobec sąsiada, wobec rodziny, wobec kochanki.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)