AWANGARDY INTELEKTUALNE

Ani rodzice, ani nauczyciele w ogromnej więk­szości nie należą do awangard społecznych, które z istoty swojej są nieliczne. Przekaz przez kon­takty nieosobowe czerpie z pełniejszych zasobów nagromadzonych doświadczeń i ponadto jest bliż­szy bieżących innowacji, które większości osób starszych pewien naturalny konserwatyzm prze­szkadza w pełni absorbować. Wobec wielu zna­czących wydarzeń w życiu społecznym, nauce, technice, sztuce — rodzina i nauczyciele mimo swych przewag bywają często bezradni. Przedstawiciele awangard intelektualnych, no­watorzy, utalentowani dowódcy wojskowi, aktyw­ni społecznie i politycznie przywódcy fascynują ludzi młodych, natomiast uznawany ongiś prestiż wieku jest dzisiaj wyraźnie mniejszy, chociaż mło­dzież czuje się związana moralnie i uczuciowo z osobami, które czuwają nad jej dorastaniem.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)