ATRAKCYJNE CENTRUM

Wydaje się, że jak dotąd, poza co najwyżej wyeliminowaniem z typowo handlowych ulic ruchu samochodowego, nie wymyślono pod tym względem nic nowego na całym świecie. Atrakcyjne centrum powinno otaczać w krąg swymi lokalami, swymi witrynami, swoją symboliką wizualną. Jego usługi nie mogą rozciągać się wyłącznie na obrzeżach szerokich ulic, gdzie nieprzekraczalna jezdnia dzieli dwie strony zabudowy (jak np. na ulicy Marchlewskie­go), ani występować w rozproszeniu (jak na przy­kład w osiedlu Za Żelazną Bramą).Centrum jest ważnym czynnikiem urbanizacji psychologicznej ludności nowo osiadłej w mia­stach. To prawda, że oferty rozrywkowe i kon­sumpcyjne centrów wielu dużych miast świata sprzyjają rozwojowi pewnych postaw aspołecz­nych.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.