ASPEKTY MIEJSKIEGO STYLU ŻYCIA

Ze względów, których nie podjąłbym się wy­jaśniać, ekologia kultury właściwa pierwszej indu­strializacji wyraziła się najsilniej i najpozytywniej we Francji. (Zapewne odegrała w tym rolę rewo­lucja francuska.) Na przykładzie literatury zja­wisko to zanalizował Roger Caillois w szkicu Mit Paryża. Zapożyczając się u niego, spróbuję przedstawić te „obrazy mityczne wielkiego miasta”, które nie zawsze są kłamliwe, przeciwnie — czę­sto bywają odkrywcze. Mityczne są natomiast z racji wyjaskrawień i niedomówień oraz ze względu na sugestywną siłę, z jaką wpierają nam swą treść.  Trzy aspekty miejskiego stylu życia, wraz z to­warzyszącymi okolicznościami, zdawały się naj­silniej frapować wyobraźnię doby postfeudalnej. Było to zjawisko kariery w tej postaci, jaką umoż­liwiło targowisko miejskie — kariery już nie dworskiej (która długo stanowiła rzucający się w oczy model), lecz związanej z rozbudowanym podziałem pracy i ruchliwością w jego obrębie.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)