ANONIMOWOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE

Uderzała również anonimowość życia w mieście i brak kontroli nad jednostką ze strony zwartej opinii najbliższego środowiska lokalnego. Trzecią wreszcie sprawą było rozkojarzenie ról społecz­nych — roli pełnionej w pracy, w kręgach zrze­szających ludzi np. dla rozrywki, w domu itd. z czym wiązała się trudność oceny „zacności”, „porządności” według tradycyjnych kryteriów, a co ogólniej mówiąc stanowiło o zmianie proble­matyki moralnej.Niewątpliwie przy Balzaku pozostanie zasługa nakreślenia olbrzymiej panoramy odzwierciedla­jącej sprawy, o których mowa. Balzak pisał o Pa­ryżu, o tym arcymieście, które już wtedy wyda­wało się molochem i stworzyło nowe kategorie spraw ludzkich. Wiemy, że współcześni nie roz­poznawali sami siebie w stworzonym przez niego obrazie, w którym widzieli karykaturę.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)