ANALIZA STOPNIA SPRZĘŻEŃ

W procesie inwestycyjnym istnieje cały system sprzężeń zwrotnych. Dla przykładu można wymienić sprzężenia zwrotne pomiędzy: potrzebami a możliwościami w zakresie inwestycji,inwestycjami centralnymi i regionalnymi, inwestycjami produkcyjnymi a nieprodukcyjnymi,  rozwojem budownictwa powszechnego a organizacją projektowania, organi­zacją nadzoru inwestycyjnego, organizacją wykonawstwa, organizacją produkcji podstawowych materiałów i elementów oraz modelem postępu technicznego i organiza­cyjnego, uzależnionego od struktury badań naukowych przygotowujących odpowiedni poziom techniczny i organizacyjny,  wielkością zadań a mocą przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego, mocą zakładów produkcji określoną strukturą zadań, rozdziału zadań w czasie i prze­strzeni oraz stopniem ich koncentracji,  nakładami na moc przedsiębiorstwa wykonawczego a nakładami na czynniki i elementy ją warunkujące.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)