ALGORYTMY POLEGAJĄCE NA BUDOWIE SKALARU

Najpowszechniejsze metody oceny syntetycznej wykorzystują budowanie skala­ru. Najczęściej algorytmy tej grupy różnią się między sobą sposobami uwzględnia­nia różnic w ważności kryteriów cząstkowych.gdzieś W – miernik kryterium syntetycznego, w^ – waga kryterium cząstkowego,  miernik kryterium cząstkowego.Na przykładzie oceny dwóch rozwiązań ze względu na dwa kryteria można le­piej zrozumieć różnicę pomiędzy sumowaniem mierników cząstkowych a ich mnoże­niem.Wariant A Jest scharakteryzowany miernikami cząstkowymi  ,3 i V2 m^»5» natomiast mierniki wariantu B są równe „V^ * 0,2, V  0,6, przy czym Z oceny tej wynika, że warianty A i B są tak samo dobre. Inaczej jednak przedstawia się wynik oceny dokonany metodą mnożenia mierników.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)