AKTYWNI NAUKOWCY

Naukowcy aktywni publicystycznie i eseisty­cznie, przemawiający na „falach eteru”, związani z niespecjalistycznymi wydawnictwami, będą w dużej mierze podlegać uwarunkowaniom typo­wym dla pisarzy czy dziennikarzy. Obejmuje ich jednak proponowana przeze mnie kategoria. Po­zostali zależą już wyłącznie od struktury organi­zacyjnej i rozmieszczenia uczelni, instytutów, la­boratoriów, od czasowych zadań stawianych im w tym czy innym miejscu kraju. W swojej pracy Warszawa w przestrzennym układzie kultury Aleksander Wallis nie zrezygnował z analizy „geo­grafii nauki”, tak jak ja to tutaj robię. Wynika z niej, że w tej sferze działa również prawo sku­pienia, wydaje się wszakże, że mamy tu do czy­nienia z mechanizmami o znacznej autonomii względem tych, które próbowałem pokrótce przed­stawić.

 

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.